Μεταφορικά Ελλάδος (αφορά διανομή εντός Ελλαδικού χώρου)

Σημείωση: Αποδεκτές παραδόσεις προς Κύπρο έναντι επιπρόσθετου κόστους μεταφοράς με χρέωση €15 και παράδοση εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Delivery time  / Δάρκεια παράδοσης
Εντός ορίων Αττικής / within Attica Region 1 μερα / 1 Day
Εκτός ορίων Αττικής / Attica Region off Limits 1-2 μέρες / 1-2 Days
Ελληνικά Νησιά / Greek Islands 1-2 μέρες / 1-2 Days
Απομακρυσμένες περιοχές / Remote Areas 1-3 μέρες / 1-3 Days
Κόστος Παράδοσης / Delivery Cost 
 Αξία / Value  Κόστος Παράδοσης / Delivery Cost 
< €18 € 3.20
> €18 < €36 € 3.00
> €36 < €54 € 2.80
> €54 < €72 € 2.50
> €72 < €90 € 3.20
> €90 < €100  ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ / NO CHARGE 

Σημειωση: Αποδεκτές παραδόσεις πρός Κύπρο έναντι επιπρόσθετου κόστους μεταφοράς με χρέωση €15 και παράδοση εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Μεταφορικά για Κύπρο (αφορά διανομή εντός Κύπρου)

Σημείωση: Αποδεκτές παραδόσεις προς Ελλάδα έναντι επιπρόσθετου κόστους μεταφοράς με χρέωση €15 και παράδοση εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Κόστος Παράδοσης / Delivery Cost 

 Αξία / Value  Κόστος Παράδοσης / Delivery Cost 
Door To Point If you order until 11:00 A.M. the products will be delivered within 24hours € 2
Door To Door If you order until 11:00 A.M. the products will be delivered within 24hours € 3.2
Door To Point (absorbed by the sender) If you order until 11:00 A.M. the products will be delivered within 24hours € 0

Σημείωση: Αποδεκτές παραδόσεις προς Ελλάδα έναντι επιπρόσθετου κόστους μεταφοράς με χρέωση €15 και παράδοση εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Shopping Cart