Όροι παροχής υπηρεσιών

 • Α.ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
 • ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

  Αγαπητέ/ή επισκέπτη/τρια, χρήστη/στρια,

  Η παρούσα ιστοσελίδα www.smartpeople.com.cy ή και www.smartpeople.gr αποτελούν επίσημη ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα της εταιρείας «Findi Trading Ltd». Το κατάστημά μας και οι συνεργάτες του, συνεργάζονται με προμηθευτές προκειμένου να σας προσφέρουν την εμπειρία των online αγορών. Το ηλεκτρονικό κατάστημα απευθύνεται σε όλους τους επισκέπτες του που επιθυμούν την άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τα αγαθά που προσφέρει η εταιρεία μας, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα πραγματοποίησης αγορών μέσω αυτού, κατόπιν εξ αποστάσεως διαδικτυακής παραγγελίας, πάντοτε υπό την επιφύλαξη της επάρκειας των αποθεμάτων και των ειδικότερων όρων που προβλέπονται στην παρούσα.

  Οι επισκέπτες/τριες, έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και την τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παροχές υπηρεσιών διαδικτύου, χρέωση χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

  Η παραγγελία μέσω e-shop από Κύπρο, ή και Ελλάδα, ρυθμίζεται αντίστοιχα από την Κυπριακή νομοθεσία και την Ελληνική με τον νόμο 2251/1994, με τις τυχόν τροποποιήσεις του, δυνάμει του οποίου ορίζονται οι απαραίτητες για την επίτευξη του παρόντος σκοπού έννοιες (χρήστης, καταναλωτής, πωλητής, προμηθευτής, σύμβαση πώλησης εξ’ αποστάσεως).

  Παρακάτω σας παραθέτουμε τους γενικούς όρους χρήσης της ιστοσελίδας και τους ειδικότερους όρους πραγματοποίησης των αγορών σας.

  Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά́ τους Όρους αυτούς, προτού́ ξεκινήσετε τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας μας. Κάνοντας χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτής συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από́ τους παρόντες Όρους, επομένως αν δεν συμφωνείτε, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτήν την ιστοσελίδα.

  Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα, καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της κατάρτισης της Σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) είναι και οι εφαρμοστέοι.

  Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους ή την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας, όπως αυτά αναφέρονται στο αντίστοιχο μέρος του παρόντος.

  Η Σύμβαση (όπως αυτή ορίζεται κατωτέρω) μπορεί να εκτελεσθεί, κατά την επιλογή σας, σε οποιαδήποτε από τις γλώσσες στις οποίες οι Όροι είναι διαθέσιμοι σε αυτήν την ιστοσελίδα.

  Αυτοί οι Όροι Χρήσης είναι μια δεσμευτική νομική σύμβαση μεταξύ εσάς και της «Findi Trading Ltd» ή και της  «Smart People GR MON.IKE» ανάλογα με το καθεστώς τιμολόγησης, η οποία καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σε σχέση με τον Ιστότοπο και τα Προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών περιορισμών και εξαιρέσεων.

   

 • Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ (SITE) ΜΑΣ.
 • Εκτός των αναφερόμενων στο παρόν εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του site, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της επιχείρησης και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το site, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του site.

  Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του site στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του site παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το κατάστημά μας αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλόλητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

  Το κατάστημά μας δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι το site ή οποιοδήποτε άλλο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

  Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο site αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες/τριες του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και το κατάστημα δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι επισκέπτες/τριες,χρήστες/τριες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Το κατάστημά μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

  Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του site, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το Κυπριακό και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

  Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της εταιρείας μας και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

  Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Είναι δική́ σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά́ διαστήματα, καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ́ τη στιγμή́ της κατάρτισης της σύμβασης (όπως αυτή́ ορίζεται παρακάτω) είναι και οι εφαρμοστέοι.

  Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους Χρήσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί́ μας χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας στην ιστοσελίδα μας.

  Η Σύμβαση (όπως αυτή́ ορίζεται κατωτέρω) μπορεί́ να εκτελεσθεί́, κατά́ την επιλογή́ σας, σε οποιαδήποτε από́ τις γλώσσες στις οποίες οι όροι είναι διαθέσιμοι σε αυτήν την ιστοσελίδα.  

   

  Γ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ (SITE) ΜΑΣ.

   

  1. Νομικά δεσμευτική συμφωνία.

  Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους Όρους Χρήσης πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο ή/και επιλέγοντας το εφαρμοστέο κουμπί «Συμφωνώ», πλαίσιο ελέγχου ή άλλη παρόμοια ένδειξη κατά τη διαδικασία εγγραφής, συμφωνείτε ρητά ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, από εκείνη την ημερομηνία (η «Ημερομηνία έναρξης ισχύος» ). Η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς υπόκειται πάντα στους παρόντες Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία “επισκέπτης” ή “χρήστης” ή “πελάτης” αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

  Συμφωνείτε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς θα υπόκειται πάντα στην πιο πρόσφατη έκδοση αυτών των Όρων Χρήσης κατά τη στιγμή της χρήσης αυτής.

  Ο ιστότοπος προορίζεται για χρήση μόνο από χρήστες που είναι τουλάχιστον 18 ετών.

   

  1. Πεδίο Εφαρμογής.

  Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν μόνο για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας από εσάς. Οι συνεργαζόμενε ή οι συνδεδεμένες με εμάς εταιρείες ενδέχεται να έχουν άλλους όρους χρήσης και πολιτικές απορρήτου που διέπουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω άλλων ιστοσελίδων. Ορισμένοι ιστότοποι τρίτων μερών ή άλλοι τέτοιοι πόροι ενδέχεται να συνδέονται ή να ενσωματώνονται στον Ιστότοπο («Συνδεδεμένοι ιστότοποι»). Αυτοί οι ιστότοποι Συνεργατών ενδέχεται να έχουν τους δικούς τους όρους χρήσης και πολιτικές απορρήτου, τις οποίες δεν ελέγχουμε και δεν καλύπτονται από αυτούς τους Όρους Χρήσης. Η εταιρεία μας δεν παρακολουθεί, εγκρίνει ή εγγυάται και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ιστότοπους συνεργατών ή για οποιεσδήποτε συναλλαγές ή πληροφορίες που ενδέχεται να αναλάβετε ή να λάβετε από τους ιστοτόπους Συνεργατών.

  Η εταιρεία μας δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός της, συναλλαγές. Η εταιρεία μας, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Οι ανωτέρω εγγυήσεις τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου ή και λόγω ανωτέρας βίας, καθώς και τυχόν λοιπών εξαιρέσεων που αναφέρονται στους παρόντες όρους.

  Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη, οι υπόλοιποι Όροι διατηρούν την ισχύ τους και εφαρμόζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

   

  1. Στοιχεία ελέγχου πρόσβασης.

  Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των ονομάτων σύνδεσης και των κωδικών πρόσβασής σας και αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες, χρεώσεις και ζημιές που προκύπτουν στον λογαριασμό σας, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Συμφωνείτε επίσης να πραγματοποιήσετε πλήρη έξοδο από τον λογαριασμό σας στο τέλος κάθε διαδικτυακής συνεδρίας. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι κάποιος χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας χωρίς την άδειά σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με εμάς. Η εταιρεία μας δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από την αδυναμία σας να μας ειδοποιήσετε για μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή απώλεια ή ζημιά που μπορεί να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης του λογαριασμού σας από κάποιον άλλο, είτε εν γνώσει σας είτε εν αγνοία σας. Εάν σας ζητήσουμε πληροφορίες εγγραφής σας, πρέπει να μας παράσχετε ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες κατά την εγγραφή και πρέπει να ενημερώσετε τις πληροφορίες αμέσως όταν αλλάξουν.

   

  1. Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη/πελάτη.

  Η εταιρεία μας με το παρόν σας παραχωρεί ένα περιορισμένο, μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και ανακλητό δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Ο ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να παρουσιάζει περιεχόμενο σε μοναδική μορφή και εμφάνιση. Εκτός εάν η εταιρεία μας σας δώσει την άδεια, συμφωνείτε να μην έχετε πρόσβαση στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε διεπαφή εκτός από τη διεπαφή www.smartpeople.com.cy ή και www.smartpeople.gr ή να μην κάνετε λήψη ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου από τον ιστότοπο. Η εταιρεία μας μπορεί να αρνηθεί την άδεια σύνδεσης σας με τον ιστότοπο για οποιονδήποτε λόγο κατά την αποκλειστική κρίση της και πρέπει να μπορείτε να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε αμέσως συνδέσμους που δημιουργείτε, κατόπιν αιτήματος μας. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα για οτιδήποτε άλλο εκτός από νόμιμο και σύμφωνο με τους παρόντες όρους σκοπό. Ανεξάρτητα από την τοποθεσία από την οποία γίνεται χρήση ή πρόσβαση στον ιστότοπο, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς που διέπουν τη δραστηριότητα στην Ελληνική και Κυπριακή Αγορά νόμους και κανονισμούς του Ελληνικού και Κυπριακού Κράτους, και άλλους νόμους, κανονισμούς, καταστατικά και διατάγματα σε σχέση με τη χρήση του ιστοτόπου. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύονται: (α) παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος ιδιοκτησίας, δημοσιότητας, ιδιωτικότητας ή άλλου δικαιώματος, (β) αποκάλυψη εμπιστευτικών ή αποκλειστικών πληροφοριών χωρίς την κατάλληλη εξουσιοδότηση, (γ) λήψη ή με άλλο τρόπο εξαγωγή προγραμμάτων ή περιεχομένου από τον Ιστότοπο κατά παράβαση της νομοθεσίας περί εξαγωγών της Ελλάδος ή της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, (δ) μετάδοση, αποθήκευση ή εν γνώσει της λήψης άσεμνου ή πορνογραφικού υλικού ή εμπλοκή σε οποιαδήποτε παραπλανητική, αδικοπραξία, δυσφημιστική, συκοφαντική ή προσβλητική δραστηριότητα, (ε) πλαισίωση του ιστοτόπου, προβολή του ιστοτόπου σε σχέση με μη εξουσιοδοτημένο λογότυπο ή σήμα ή οτιδήποτε θα μπορούσε να υποδηλώνει ψευδώς μια σχέση μεταξύ Findi Trading Ltd ή και  Smart People Gr, των προϊόντων και της εταιρείας μας και οποιουδήποτε τρίτου  μέρους ή ενδεχομένως να στερήσει από την εταιρεία μας έσοδα (συμπεριλαμβανομένων εσόδων από διαφημίσεις , δραστηριότητες επωνυμίας ή προώθησης), (στ) μετάδοση, συλλογή ή πρόσβαση σε πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης για άλλους χρήστες χωρίς τη συγκατάθεση αυτών των χρηστών,  (η) εμπλοκή σε μη εξουσιοδοτημένη (spidering), «scrubbing» ή συγκομιδή Περιεχομένου, επαφής ή άλλων προσωπικών πληροφοριών ή χρήση οποιουδήποτε άλλου μη εξουσιοδοτημένου αυτοματοποιημένου μέσου για τη συγκέντρωση πληροφοριών κλπ.

   

  Ο Πελάτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος υποχρεούται:

  • Να μη χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οποιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά του ηλεκτρονικού καταστήματος, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά περιγράφονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.
  • Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα της επιχείρησής μας ή τρίτων.
  • Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς επίσης και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του ή/και των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού.
  • Να παρέχει πλήρη και αληθή προσωπικά στοιχεία κατά τη διαδικασία της εγγραφής του ως πελάτη.
  • Να ενημερώνει τα προσωπικά στοιχεία εγγραφής του, έτσι ώστε αυτά να ανταποκρίνονται κάθε στιγμή στα αληθή προσωπικά του στοιχεία. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων εγγραφής του Πελάτη, το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό του πελάτη ενημερώνοντάς τον.
  • Να διατηρεί μυστικό και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους τον κωδικό πρόσβασής του (PASSWORD) στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει ΑΜΕΣΑ το ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση findi@cytanet.com.cy ή info@smartpeople.gr, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του. Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν φέρει καμία ευθύνη για μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασής του, αν δεν έχει ενημερωθεί προηγουμένως γι’ αυτή.
  • Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από τον προσωπικό του λογαριασμό στο τέλος κάθε συνόδου (session).
  • Να παρέχει ορθά και αληθή Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
  • Απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος για αποστολή με οποιονδήποτε τρόπο, δημοσίευση, μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ανήθικο, χυδαίο, άσεμνο, ενισχύει ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο.
  • Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράληψη που (α) παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τόσο της επιχείρησής μας, όσο και τρίτων, (β) περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της επιχείρησης των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών ή/και των άλλων χρηστών /Μελών/ καταναλωτών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο των χρηστών του ιστοτόπου/ ηλεκτρονικού καταστήματος.

   

  1. Περιορισμός της Ευθύνης μας.

  Η εταιρεία μας στα πλαίσια των συναλλαγών της με εσάς δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυόμαστε τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.smartpeople.com.cy ή www.smartpeople.gr  αλλά ενημερώνουμε με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνουμε σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνουμε έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχουμε καμία περαιτέρω ευθύνη. Έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέσα προκειμένου να ενημερώνεται άμεσα η διαθέσιμη ποσότητα των προϊόντων μας, ωστόσο διατηρούμε ρητή επιφύλαξη αναφορικά με τη εγκυρότητα των διαθέσιμων στο site ποσοτήτων των προϊόντων.

  Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η εταιρεία μας δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία διαπιστώνεται τέτοιο σφάλμα στην τιμή, σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο καταναλωτής δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε το κατάστημά μας οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

  Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

  Εφόσον συναλλάσσεστε είτε ως καταναλωτής είτε ως χρήστης, η εταιρεία υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα σύμφωνα με τη Σύμβαση, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που υφίσταται κατά τη στιγμή της παράδοσης. Τα προϊόντα είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση εφόσον α) συμφωνούν με την περιγραφή και την ποιότητα που έχει περιγράφει στην ιστοσελίδα, β) είναι κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται κανονικά προϊόντα του είδους αυτού και γ) έχουν την ποιότητα και την απόδοση που είναι κανονική σε προϊόντα του ίδιου είδους και η οποία είναι ευλόγως αναμενόμενη. Πέραν τούτων και πάντα σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις, η εταιρεία αποποιείται κάθε εγγύηση, εκτός από αυτές υπέρ των καταναλωτών και των χρηστών που δεν μπορούν νομίμως να αποκλειστούν. Όσα αναφέρονται στο παρόν μέρος σε καμία περίπτωση δεν θίγουν τα δικαιώματά σας ως καταναλωτή ή χρήστη, ούτε το δικαίωμά σας υπαναχώρησης από την Σύμβαση.

  Η ευθύνη της εταιρείας μας σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν αγοράζεται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας μας περιορίζεται στο ποσό της τιμής αγοράς του εν λόγω προϊόντος, εκτός και αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά στους Όρους αυτούς.

  Ειδικότερα, η ευθύνη μας δεν αποκλείεται ούτε περιορίζεται σε περίπτωση α) θανάτου ή σωματικής βλάβης οφειλόμενων σε αμέλεια μας, β) απάτης ή δόλιας παραπλάνησης και γ) που ο αποκλεισμός ή περιορισμός της θα ήταν αντίθετος στην κείμενη νομοθεσία.

  Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους, η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη, ανεξάρτητα από την αιτία πρόκλησης, ως προς α) απώλεια εισοδήματος ή εσόδων των χρηστών, β) απώλεια εμπορικής δραστηριότητας, γ) απώλεια κερδών ή συμβάσεων, δ) απώλεια προσδοκώμενων αποταμιεύσεων, ε) απώλεια δεδομένων και στ) απώλεια διαχείρισης χρόνου ή ωρών εργασίας.

  Ενεργούμε πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Ειδικοί Όροι Χρήσης και Αγορών. Συνεπώς έχουμε λάβει και εξακολουθούμε αδιαλείπτως να λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) ο ιστότοπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.smartpeople.com.cy ή www.smartpeople.gr   να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) τα δεδομένα / πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται με τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθόσον τα συστήματα ασφαλείας του παρόντος δικτυακού τόπου υπόκεινται σε περιορισμούς, (γ) η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε εμείς ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων το ηλεκτρονικό μας κατάστημα τίθεται στη διάθεση των Χρηστών, να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, ωστόσο το  κατάστημά μας ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση του χρήση, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους.

  Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η εταιρεία μας ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως, φέρει έναντι υμών ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από εσάς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση των υπηρεσιών ή/και των προϊόντων του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική οικονομική ή άλλη ζημία, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε: (α) λάθη, παραλήψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργίες των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers, (β) οριστική ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή ορισμένων υπηρεσιών του ή/και σε διακοπή παροχής ορισμένων προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, (γ) γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις του ιστότοπου ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των άλλων Χρηστών για τις οποίες δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, (δ) πληροφορίες και λοιπό περιεχόμενο που τυχόν δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη.

  Η εταιρεία μας επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Ως γεγονός Ανωτέρας Βίας θεωρείται κάθε πράξη, γεγονός, αδυναμία πραγματοποίησης, παράλειψη ή ατύχημα που δεν υπόκειται στον εύλογο έλεγχό μας και περιλαμβάνει συγκεκριμένα (αλλά́ όχι περιορίστηκά) τα έξης: 

  α. Απεργίες, ανταπεργίες ή άλλες συνδικαλιστικές δράσεις.           

  β. Κοινωνική́ αναταραχή́, εξέγερση, εισβολή́, τρομοκρατική́ επίθεση ή απειλή́ τρομοκρατικής επίθεσης, πόλεμο (είτε έχει κηρυχθεί́ είτε όχι) ή απειλή́ ή προετοιμασία για πόλεμο.       

  γ. Πυρκαγιά́, έκρηξη, καταιγίδα, πλημμυρά, σεισμό́, καθίζηση, επιδημία (πανδημία) ή άλλη φυσική́ καταστροφή́.                                                          

  δ. Αδυναμία χρήσης των σιδηροδρόμων, πλοίων, αεροπλάνων, μηχανοκινήτων οχημάτων ή άλλων δημοσίων ή ιδιωτικών μεσών μεταφοράς   .

  ε. Αδυναμία χρήσης των δημοσίων ή ιδιωτικών τηλεπικοινωνιακών δικτυών.

  στ. Πράξεις, διατάγματα, νομοί, κανονισμοί́ ή κυβερνητικοί́ περιορισμοί́.

  ζ. Κάθε απεργία, βλάβη ή ατύχημα των ακτοπλοϊκών και ταχυδρομικών υπηρεσιών ή των λοιπών μεσών μεταφοράς.

  Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας από́ οποιαδήποτε Σύμβαση θεωρείται ότι αναστέλλεται για την περίοδο που διαρκεί́ το Γεγονός Ανωτέρας Βίας και ο χρόνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας θα παρατείνεται για χρονικό́ διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου. Θα καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να λήξει το Γεγονός Ανωτέρας Βίας ή να βρούμε λύση με την οποία να καθίσταται δυνατή́ η εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας βάσει της σύμβασης πάρά το Γεγονός Ανωτέρας Βίας.

  To ηλεκτρονικό κατάστημα www.smartpeople.com.cy ή www.smartpeople.gr    ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (Links) σε άλλους δικτυακούς τόπους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν μη διαθεσιμότητα των δικτυακών αυτών τόπων, της πολιτικής τους περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών τους. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δε φέρει ουδεμία ευθύνη γι’ αυτά.

  Το κατάστημά μας ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση βλάβης του χρήστη από τις πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχει.

   

  1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας/Εμπορικά Σήματα

  Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησής μας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Κυπριακού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η επιχείρηση έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού της καταστήματος.  Με τη χρήση της ιστοσελίδας αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα και όλα τα λοιπά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με όλη την ύλη και το περιεχόμενο που παρέχονται ως μέρος της ιστοσελίδας, ανήκουν ανά πάσα στιγμή σε εμάς ή σε αυτούς που μας παρέχουν την άδεια χρήσης τους. Η χρήση της ύλης αυτής είναι επιτρεπτή από εσάς μόνο στην έκταση που ρητώς εγκρίνεται από εμάς ή τους αδειούχους χρήσης της. Αυτό δεν σας εμποδίζει να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα στο βαθμό που απαιτείται για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο μιας παραγγελίας ή των στοιχείων της Σύμβασης.

   

  1. 7. Όροι Πώλησης

   

  Α) Αγορά προϊόντων

  Η αγορά των προϊόντων της ιστοσελίδας μας μπορεί να γίνει από τον καταναλωτή είτε ως επισκέπτη είτε ως χρήστη της ιστοσελίδας μας.

  Η εγγραφή του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.smartpeople.com.cy ή www.smartpeople.gr  είναι προαιρετική. Ο κάθε πελάτης εγγράφεται μόνο μία φορά. Ο πελάτης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου («email») και Κωδικού Πρόσβασης που ο ίδιος έχει επιλέξει και δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

  • Να δει τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών του («Το Καλάθι μου»). Στο Καλάθι εμφανίζονται τα προϊόντα που ο πελάτης έχει επιλέξει να παραγγείλει. Ο πελάτης μπορεί να προβεί σε παραγγελίες προϊόντων, των οποίων η επισκόπηση ή η αλλαγή (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων) είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
  • Να ολοκληρώσει την παραγγελία του και να πληρώσει επιλέγοντας μία από τις δυνατότητες πληρωμής που του παρέχονται.
  • Να δει παλιές παραγγελίες του.
  • Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του.

  Η εγγραφή και η συμμετοχή του χρήστη είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο χρήστης φέρει την ευθύνη για τα στοιχεία που χορηγεί στην πλατφόρμα του ηλεκτρονικού καταστήματος μας και ο ιστότοπος βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις του αναφορικά με τα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή του πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου ως χρήστη, πρέπει να αναφέρεται το όνομα του υπεύθυνου επικοινωνίας καθώς και η πλήρης επωνυμία του νομικού προσώπου.

  Εφόσον αγοράζετε προϊόντα, συμφωνείτε να πληρώσετε τις ισχύουσες χρεώσεις για τα προϊόντα καθώς καθίστανται απαιτητές, πλέον των νομίμων φόρων και να επιστρέψετε όλα τα έξοδα είσπραξης και τους τόκους για τυχόν ληξιπρόθεσμα ποσά.

  Λάβετε υπόψη ότι οι τιμές και οι χρεώσεις για τα Προϊόντα υπόκεινται σε αλλαγές με ειδοποίηση.

  Όλες οι πωλήσεις είναι οριστικές.

   

  Β) Τρόποι πληρωμής

  Η εταιρεία μας σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε τις αγορές σας χρησιμοποιώντας οποιονδήποτε από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται παρακάτω (κάθε μία «Τρόπος πληρωμής»). Διαβάστε προσεκτικά τις πολιτικές μας σχετικά με τους Τρόπους Πληρωμής προτού υποβάλετε την παραγγελία σας.

  Μπορείτε να πληρώσετε με πιστωτική, χρεωστική κάρτα.

  Όταν παρέχετε στην εταιρείας μας τα στοιχεία της κάρτας σας, η εταιρεία μπορεί να λάβει προέγκριση από την εταιρεία της κάρτας για το ποσό της παραγγελίας η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αντίστοιχο αποκλεισμό μέρους ή ολόκληρης της διαθέσιμης πίστωσής σας ενώ η προέγκριση παραμένει σε ισχύ. Μόλις η παραγγελία σας γίνει αποδεκτή από τον ιστότοπο, η εταιρεία θα χρεώσει την πιστωτική σας κάρτα ή θα επεξεργαστεί μια συναλλαγή με τη χρεωστική ή επιταγή σας για το ισχύον προϊόν σύμφωνα με τους όρους χρέωσης για αυτό το προϊόν.

  Η εταιρεία μας δέχεται κάρτες πληρωμής με επωνυμία American Express, MasterCard και Visa με διεύθυνση χρέωσης εντός Κύπρου. Οι χρεωστικές κάρτες και οι κάρτες επιταγών έχουν ημερήσια όρια δαπανών που μπορεί να καθυστερήσουν την επεξεργασία της παραγγελίας σας. Ο ιστότοπος απαιτεί τον κωδικό ασφαλείας της πιστωτικής, χρεωστικής ή επιταγής κάρτας της κάρτας σας για οποιαδήποτε ηλεκτρονική αγορά, προκειμένου να προστατεύεται από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της πιστωτικής σας κάρτας από άλλα άτομα. Ο κωδικός ασφαλείας είναι ένας μεμονωμένος τριψήφιος ή τετραψήφιος αριθμός ειδικά για την κάρτα σας που μπορεί να τυπωθεί στην όψη της κάρτας σας πάνω από τον ανάγλυφο αριθμό λογαριασμού (American Express) ή στο πλαίσιο υπογραφής στο πίσω μέρος της κάρτας σας (Visa ή MasterCard ).

  Με την υποβολή των στοιχείων της κάρτας σας δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και είστε εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική, χρεωστική ή άλλη κάρτα που παρουσιάζετε για την αγορά των προϊόντων και ότι οι πληροφορίες χρέωσης και οι σχετικές πληροφορίες που παρέχετε είναι ακριβείς και αληθείς. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν έχετε εξουσιοδοτήσει χρεώσεις στην πιστωτική, χρεωστική σας ή άλλη κάρτα ή ο εκδότης της πιστωτικής, χρεωστικής ή άλλης κάρτας σας δεν πληρώσει τις χρεώσεις, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει αμέσως ή να τερματίσει την παραγγελία προϊόντος.

  Η επεξεργασία των στοιχείων της κάρτας του πελάτη γίνεται αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ήτοι την αποπληρωμή των προϊόντων που έχει αγοράσει ο πελάτης από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies του ηλεκτρονικού καταστήματος

   

  Γ) Τιμολόγηση/Φόροι/Σφάλματα τιμολόγησης.

  Οι τιμές που προσφέρονται στον ιστότοπο αναφέρονται σε Ευρώ. Αυτές οι τιμές ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν φόρους επί των πωλήσεων, όπου ισχύουν. Είστε υπεύθυνοι για τυχόν κρατικούς και τοπικούς φόρους πωλήσεων ή χρήσης που ενδέχεται να ισχύουν για την παραγγελία σας, οι οποίοι θα προστεθούν στη συνολική τιμή του τιμολογίου σας κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης αγοράς. Εάν το ποσό που πληρώνετε για ένα προϊόν είναι λανθασμένο, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για σφάλμα σε τιμή που δημοσιεύτηκε σε αυτόν τον ιστότοπο ή σας έχει κοινοποιηθεί με άλλο τρόπο, τότε διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση μας, να ακυρώσουμε την παραγγελία σας και να σας επιστρέψουμε τα χρήματα το ποσό που πληρώσατε, ανεξάρτητα από το πώς προέκυψε το σφάλμα.

   

  Δ) Εγγύηση.

  Η εταιρεία μας προσπαθεί να περιγράψει και να εμφανίσει τα προϊόντα που προσφέρονται στον ιστότοπο όσο το δυνατόν ακριβέστερα. Ωστόσο, δεν εγγυάται ότι τέτοιες περιγραφές ή άλλο περιεχόμενο στον ιστότοπο είναι απολύτως ακριβείς, πλήρες, αξιόπιστο, τρέχον ή χωρίς σφάλματα.

   

  Ε) Αμφισβητούμενες χρεώσεις.

  Εάν αμφισβητήσετε οποιαδήποτε χρέωση για αγορές προϊόντων στον ιστότοπο, πρέπει να ενημερώσετε εγγράφως την εταιρείας μας για τη διαφωνία σας εντός τριάντα (30) ημερών από οποιαδήποτε τέτοια χρέωση. Η μη ειδοποίηση της εταιρείας μας θα έχει ως αποτέλεσμα την παραίτησή σας από οποιαδήποτε αξίωση που σχετίζεται με αυτήν την αμφισβητούμενη χρέωση. Οι χρεώσεις θα υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τα αρχεία που τηρεί η εταιρεία μας.

   

  Στ) Τρόποι παράδοσης/Έξοδα Αποστολής.

  Οι αποστολές των παραγγελιών πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω συνεργαζόμενων με εμάς εταιρειών μεταφορών/ταχυμεταφορών. Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας ο πελάτης επιλέγει την ταχυδρομική διεύθυνση στην οποία επιθυμεί να αποσταλεί η παραγγελία του, στην ενότητα “ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ”. Επισημαίνεται ότι προς το σκοπό της εκτέλεσης της παραγγελίας σας – μετά την ολοκλήρωση της – και της παράδοσης των προϊόντων σε εσάς, θα διαβιβάζεται μέρος ή/και το σύνολο των πληροφοριών/προσωπικών δεδομένων σας τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική απορρήτου και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων. 

  Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση της παραγγελίας, αποστέλλεται αυτόματα email στον πελάτη με την ανάλυση της παραγγελίας του.

  Δεν είναι δυνατή η αποστολή παραγγελιών εκτός Ελλάδος ή Κύπρου.

  Για τις αγορές των προϊόντων ο καταναλωτής επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής, ανά παραγγελία για αποστολή σε όλη την Ελλάδα, ή Κύπρου ανάλογα με την διεύθυνση αποστολής.

  Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ανάλυση της παραγγελίας. Ο πελάτης δε χρειάζεται να κάνει τίποτε άλλο. Ο πελάτης ενδέχεται να έχει τη δυνατότητα, μέσω συνδέσμου που θα του αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω μηνύματος στο τηλέφωνο επικοινωνίας που θα δηλώσει, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της εκάστοτε συνεργαζόμενης με την εταιρεία μας εταιρείας μεταφορών/ταχυμεταφορών, να παρακολουθεί την εξέλιξη της παραγγελίας του, έως την παραλαβή της.

   

  Ζ) Πολιτική επιστροφών.

  Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την αγορά σας, μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας α) εντός 6 ωρών εφόσον η παραγγελία σας έχει ολοκληρωθεί σε εργάσιμη ημέρα και ώρα ή β) εντός 12 ωρών εφόσον η παραγγελία σας έχει ολοκληρωθεί  εντός του Σαββατοκύριακου ή Αργίας.

  • Το δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από́ τη Σύμβαση ισχύει μόνο για τα προϊόντα που επιστρέφονται ακριβώς στην ίδια κατάσταση που τα παραλάβατε. Κανένα ποσό́ δεν θα σας επιστραφεί́ εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί́ μετρά́ το άνοιγμα του, εάν το προϊόν δεν είναι στην ιδία κατάσταση που παραδόθηκε ή εάν έχει υποστεί́ ζημιά́. Επομένως, πρέπει να φροντίσετε για τη δέουσα επιμέλεια των προϊόντων όσο είναι στην κατοχή́ σας.
  • Σε περίπτωση οποιουδήποτε υποτιθέμενου ελαττώματος οποιουδήποτε προϊόντος ο πελάτης οφείλει να ειδοποιήσει το κατάστημά μας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην αναφερόμενη στα στοιχεία επικοινωνίας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέροντας το ελάττωμα του προϊόντος και στέλνοντας φωτογραφίες από τις οποίες να προκύπτει προδήλως το ελάττωμα του προϊόντος, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Η τυχόν επιστροφή του εμπορεύματος, εφόσον αυτό απαιτηθεί από την εταιρεία μας, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του και θα πρέπει να γίνει μέσω της εταιρείας μεταφορών/ταχυμεταφορών που συνεργάζεται η εταιρεία μας, ταυτοποιούμενη με τον αριθμό της αρχικής παραγγελίας. Αν το προϊόν που θα επιστραφεί εξακριβωθεί ότι είναι ελαττωματικό, ο πελάτης μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος και να λάβει προϊόν αντικατάστασης, χωρίς επιπλέον χρέωση και χωρίς να επιβαρυνθεί με επιπλέον μεταφορικά έξοδα. Ως προϊόν αντικατάστασης, ενδέχεται να λάβει είτε ολόκληρη συσκευασία του προϊόντος ταυτόσημη της αρχικής αγοράς του ελλαττωματικού προϊόντος είτε μέρος αυτής ή αξεσουάρ της.
  • Εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί η εταιρεία δεν δεσμεύεται να το αντικαταστήσει.
  • Επιστροφή χρημάτων δεν είναι αποδεκτή παρά μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, έπειτα από ειδική συνεννόηση του πελάτη και πιθανή αποδοχή από την εταιρεία.
  • Σε περίπτωση αντικατάστασης ενός μη ελαττωματικού προϊόντος ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα επιστροφής και τα έξοδα αποστολής του νέου δέματος. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με έξοδα επιστροφής, τα οποία θα αφαιρεθούν αυτόματα από το ποσό χρημάτων που θα λάβει πίσω, από την αξία του προϊόντος ή των προϊόντων που επέστρεψε.
  • Σε περίπτωση μη ελαττωματικού προϊόντος, αυτό είναι δυνατόν να επιστραφεί εφόσον αμφισβητείται η ποιότητα του και σε καμία περίπτωση λόγω επιλογής διαφορετικού είδους, μορφής, κατηγορίας ή χρώματος από τον πελάτη, η οποία δεν θα αντιστοιχεί στην εκτελεσθείσα παραγγελία.  H επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του και η συσκευασία δεν έχει παραβιαστεί και βρίσκεται στην αρχική της κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής.

   

  1. Δικαίωμα Παραίτησης/Μονομερής τροποποίηση σύμβασης.

   

  Εάν οποτεδήποτε κατά́ τη διάρκεια ισχύος μιας σύμβασης δεν επιδιώξουμε την από́ την πλευρά́ σας αυστηρή́ εκπλήρωση κάποιας από́ τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με την Σύμβαση ή οποιουδήποτε από́ τους παρόντες ορούς και προϋποθέσεις, ή/και εάν δεν καταφέρουμε να ασκήσουμε οποιοδήποτε από́ τα δικαιώματα ή μέσα θεραπείας τα οποία δικαιούμαστε βάσει της συμβάσης ή των Όρων αυτών, αυτό́ δεν συνιστά́ παραίτησή μας από́ ή περιορισμό́ των εν λόγω δικαιωμάτων και μεσών θεραπείας μας και δεν σας απαλλάσσει από́ την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις εν λόγω υποχρεώσεις σας.

  Η εκ μέρους μας παραίτηση από́ κάποια μεμονωμένη αξίωση δεν συνιστά́ και παραίτηση από́ τυχόν παρόμοια αξίωση στο μέλλον.                                      

  Καμιά εκ μέρους μας παραίτηση από́ οποιονδήποτε από́ τους παρόντες Όρους ή από́ τα δικαιώματα και μέσα θεραπείας που έχουμε από́ τη Σύμβαση δεν θα θεωρείται έγκυρη, πάρά μονό εάν δηλώνεται ρητώς ότι πρόκειται για παραίτηση και σας γνωστοποιείται εγγράφως, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παραπάνω ορό που αφορά́ στις Ειδοποιήσεις.

  Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες ή και να διακόψει την παροχή αυτών προσωρινά ή μόνιμα, με ή δίχως προειδοποίηση. Σε κάθε περίπτωση που ο πελάτης κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν φέρει ευθύνη απέναντι στον πελάτη για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναβολή ή διακοπή παροχής της υπηρεσίας.

   

  Γ. Λοιποί Όροι

   

  1. Ειδοποιήσεις

  Όλες οι ειδοποιήσεις που απευθύνονται από́ την πλευρά́ σας προς εμάς πρέπει να υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας. Επίσης έχουμε το δικαίωμα να σας ειδοποιούμε είτε μέσω e-mail είτε με επιστολή στην ταχυδρομική́ διεύθυνση που μας δώσατε κατά́ την υποβολή́ της παραγγελιάς σας.            

   

  1. Όροι φορητής συσκευής.

  Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για άτομα που έχουν πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο ή/και μέσω φορητής συσκευής:

  Ο παρόχους ασύρματου δικτύου σας, ενδέχεται να χρεώσει για τη χρήση αυτού του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων τελών για τη λήψη μηνυμάτων κειμένου ή τη μετάδοση δεδομένων. Αυτές οι χρεώσεις δεν χρεώνονται από την εταιρεία μας και θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον πάροδο ασύρματης επικοινωνίας για να καθορίσετε ποιες χρεώσεις, εάν υπάρχουν, θα σας αποδοθούν.

  Δεν μπορείτε να μεταφέρετε ή να αντιγράψετε, χωρίς άδεια, οποιοδήποτε περιεχόμενο από την ασύρματη συσκευή στην οποία λάβατε αρχικά περιεχόμενο σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή, συμπεριλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, οποιουδήποτε υπολογιστή ή άλλης ασύρματης συσκευής.

   

  1. Πρόσβαση στον ιστότοπο και διαγραφή λογαριασμού

  Η εταιρεία μας μπορεί να προβεί σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να σας ενημερώσει εκ των προτέρων:

  (α) περιορισμό ή τερματισμό της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο

  (β) αλλαγή ή διακοπή της Ιστοσελίδας

  (γ) απενεργοποίηση των λογαριασμών σας και διαγραφή όλων των σχετικών πληροφοριών και αρχείων στους λογαριασμούς σας, ή

  (δ) παροχή πληροφοριών σχετικά με εσάς και τις δραστηριότητές σας για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, την απάντηση σε δικαστικές εντολές, κλήσεις ή άλλα νόμιμα αιτήματα, για την προστασία της ασφάλειάς σας ή άλλου προσώπου, για την προστασία της ασφάλειας του ιστοτόπου, όπως περιγράφεται διαφορετικά στην Πολιτική Απορρήτου ή/και για άλλους νόμιμους σκοπούς.

  • Η εταιρεία μας δεν θα φέρει ευθύνη έναντι υμών ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες και δεν θα περιοριστεί στα παραπάνω διορθωτικά μέτρα εάν παραβιάσετε αυτούς τους Όρους Χρήσης. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, θα πρέπει να σταματήσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο. Εάν θέλετε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας, χρησιμοποιήστε τις οδηγίες επικοινωνίας που δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. Αυτοί οι Όροι Χρήσης θα επιβιώσουν από τυχόν τερματισμό της πρόσβασής σας στον Ιστότοπο, είτε η εταιρεία τερματίσει την πρόσβασή σας είτε διακόψετε οικειοθελώς τη χρήση σας.

   

  1. Ισχύον Δίκαιο

  Η χρήση της ιστοσελίδας μας καθώς και οι Συμβάσεις για την αγορά́ προϊόντων μέσω αυτής διέπονται από́ το Ελληνικό́ ή και Κυπριακό δίκαιο.                             

  Κάθε διαφορά́ που προκύπτει από́ ή σχετίζεται με την χρήση της ιστοσελίδας ή τις εν λόγω Συμβάσεις, υπόκειται στην αποκλειστική́ δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων και ειδικότερα στην δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών, ή την δικαιοδοσία των Κυπριακών δικαστηρίων ανάλογα.

  Εάν συνάπτετε σύμβαση ως καταναλωτής, η εν λόγω ρήτρα δεν θιγεί σε καμιά περίπτωση τα νόμιμα δικαιώματά σας.

   

  1. Εκχώρηση

  Δεν μπορείτε να εκχωρήσετε ή να μεταφέρετε αυτούς τους Όρους Χρήσης άμεσα ή έμμεσα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας μας. Αυτοί οι Όροι Χρήσης μπορούν να εκχωρηθούν αποκλειστικά από την εταιρεία μας.

   

  1. Τεχνική Υποστήριξη

  Η εταιρεία μας θα προσπαθήσει να διατηρήσει την παρούσα ιστοσελίδα online και διαθέσιμη. Ωστόσο, οι δυσκολίες με το υλικό, το λογισμικό, τις συνδέσεις δικτύου, τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε διακοπές της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία μας δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε μέρους για οποιαδήποτε απώλεια, κόστος ή ζημιά που προκύπτει από οποιαδήποτε περίοδο διακοπής λειτουργίας της Ιστοσελίδας.

   

  Δ.  Πρόσθετοι Όροι

  Εκτός από τους παρόντες Όρους Χρήσης, ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι ή διαφορετικοί όροι και προϋποθέσεις («Άλλοι Όροι») σε σχέση με ορισμένους τύπους διαθέσιμων λειτουργιών, περιεχομένου ή την αγορά ή χρήση προϊόντων από την εταιρεία μας, τις θυγατρικές της ή θυγατρικών. Σε περίπτωση ισχύος όρων, ως «Άλλοι Όροι», αυτοί θα ορίζονται ως εξής: α) σε ξεχωριστή συμφωνία που θα εκτελεστεί από εσάς και την εταιρεία μας ή β) σε έναν σύνδεσμο δίπλα στον ιστότοπο που επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτές τις διαθέσιμες λειτουργίες ή Περιεχόμενο. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά όλους τους Άλλους Όρους, όπως ισχύουν, πριν αποκτήσετε πρόσβαση και χρησιμοποιήσετε αυτές τις διαθέσιμες λειτουργίες και περιεχόμενο. Οποιοιδήποτε τέτοιοι «Άλλοι Όροι» ενσωματώνονται και αποτελούν μέρος αυτών των Όρων Χρήσης μέσω παραπομπής.

   

  Ε.   Στοιχεία επικοινωνίας

  Για την επικοινωνία σας μαζί μας διατίθενται τα κάτωθι στοιχεία:

  Επωνυμία Εταιρείας: Findi Trading Ltd

  Διεύθυνση Έδρας: 6, Ικονίου, Γερμασόγεια, 4044, Λεμεσός – Κύπρος

  Ταχυδρομική Διεύθυνση: 6, Ικονίου, Γερμασόγεια, 4044, Λεμεσός – Κύπρος

  Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Cy (+357 99 642937) – Gr (+30) 6953009292

  Email Επικοινωνίας: findi@cytanet.com.cy  & info@smartpeople.gr

  Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: ΗΕ 90110

  Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Νικόλας Δημητρίου

  Φυσικό εντομοαπωθητικό

   

   

   

  Shopping Cart